האם קרה לכם אי-פעם שהחמצתם הזדמנות שנייה שניתנה לכם?(לפרשת חוקת )

האם קרה לכם אי-פעם שהחמצתם הזדמנות שנייה שניתנה לכם? פרשת חוקת עשירה בנושאים ואחד מהם שיכול לדבר אלינו כיום הוא נושא ההחמצה של הזדמנות שנייה. נתחיל מכך שאלוהים מורה למשה לדבר אל הסלע כדי להוציא ממנו מים אבל משה, נופל לדפוס הקודם שלו, איך הוא הצליח להוציא מים מן הסלע, ובמקום לדבר אל הסלע הוא […]